Summa 1980/81

Agnes Hahn

 

Hott sech die Wald vakiert jedräht

Wel et viel em Summa ränt?

Et ränt fast en enem Steck

Die Leät jen baal verreckt.

Ob se knodare udda laache

se kinne nest drom maache.

Die Blome blehe net su fen

Wel die Sunn net richtech schent

De Boua kann sen Orbet

net richtech schaffe

Die Touriste hon be demm Wedda

nest se laache

Lew Leät ech son euch fea woa

Frehja woa och monech naaß Johar

Drumm loßt die Nos net hänke

dankt on die Herz um Kreislovkranke

Dem Optimist es dat Wedda imma recht

ob etjo es udda schlecht

Ech wünsch euch all Sefriddehet

be dissa naaßen Johreszet

Allahelje es die Orbet doch jeschafft

Dann frächt ma sech

bi hott ma dat be all dem Ran jemach

Dat räne hott noch imma objehirt

Bat bestimmt och dit Joha passert.