Mej Jirrelsteen!

Karin Eiden, Gerolstein

 

Oh Jirrelsteen wat boßt dou esu schien,

Ob dech sen stolz Ritter un Maddelien.

Meng Heimatstadt, och ech sen stolz,

Dou boß van jahnz besonnerem Holz.

Munterley, Auberch un Löwenbursch,

Sejt jidder eene, wenn e kitt hej durch.

Et Jääsdeppen, de Müllepohrt,

Oß heck wie freher en schiene Ohrt.

Fir Schruß un Kleen, un Jong un Alt,

Oß de Brunneplatz jestalt.

De Drees, da mir zo Jirrelsteen haan,

Oß jesond fir Frau un Maan.

On aller Welt oß dään bekannt,

Sujar om amerikanische Land.

Die Hääld mooß erwähnen esch,

De Ewischt, un Ennischt, en Flecke fir sech.

Kesselpittisch un Addems Pääsch,

Thelepättchen, de Kirchewääsch.

Woh mer kaan ob de Klieberch john,

Do hahn mir joh oos Pfarrkirch stöhn.

Renoviert oß die jähn, un richtisch schien,

Uß paarhonnert Pfeifen spült en nej Orjel Tien.

De Lehnebaach un de Brutecke,

Fend mer om verlängerte Flecke.

Wähn ees durch et Mährloch will john,

Sejt doh oose Stadtturm stöhn.

Jenseits der Kyll, iwwer der Breck,

Steht ohs Museum, en schien Steck.

Doh sejt mer Saachen, die mer freher hat,

Deppen, Pannen un Taakenplatt.

Versteenerungen, Porzellaan,

Dat wellt heck jidder eene haan.

De Erlöserkirch ob Srresdorf steht,

1913 johf die reed.

Kaiser Wilhelm de 2. kohm zur Einweihung her,

Dat wohr fir Jirrelsteen en schruß Ehr.

De Beschkabell, wähn kennt die net!

Doh oß da Platz fir en stell Jebett.

Nähst Johr oß on ohser Stadt,

En Jubiläum, wie mer et net louter hat.

650 Johr, »Stadt Jirrelsteen«

Dat jitt jefejert mot Schruß un Kleen.

Et jähf noch su vill ze schrejwen iwer oos Stadt,

Ob hudejtsch un Jirrelsteener Platt.

Breuers Karl hält ees en Leed jeschriwe,

Die Strophen sen mir om Jedächtnis jebliwwe:

Kennst Du das Städtelein, das die Saage umwob,

Wo Krater gespien und die Lava zerstob.

Wo Felsen wuchsen und Eichenhain,

Das bist Du mein Gerolstein.

Kennst Du das Städtelein, dem mein Herze schlägt.

Bin ich in der Ferne, das Sehnen sich regt.

Zu Füßen der Berge, du Heimat mein,

Das bist Du, mein Gerolstein.

Kennst Du das Städtelein, in dem herrlichen Tal.

Dich grüß ich in Treue nun allzumal.

Mein Lied soll Dir singen, Dir heut allein,

Du Perle der Eifel, mein Gerolstein.