Bottamelechzopp

Buttermilchsuppe

Therese Schneider, Brockscheid

 

Ma moß sech doch wunnern dat un osem Land

die Bottamelechzopp os su winnich bekannt.

Weil virrich Johr um Johrboch de Red dovon

wor,

 

jof ech von Villen Leyden no dem Rezept je-

frocht.

Un weil ech denken dat noch su monnich

Hausfrau doron os interessert,

deshalb sey hey dat Rezept opjefehrt:

Zutaten:

 

1/2 Ltr. Bottamelech

1/4 Ltr. anner Melech

1 Tieläfel Mahl

1 geh. Äßläfel

1 Ei u. 1 Eigelb

1 jot Schnell Botta

1 Äßläfel Rosinen

1 Eischnie

Salz un Zucker no Jeschmack.

 

Un su jet et jemaach:

 

Die Botlamelech un die anner Melech zesom-

men un et Kochdeppen jeschotl. Da Läfel Mahl

mot jet Melech, dem Ei u. Eigelb glatt verrehrt

un dobey jedoon. Dann alles joot vermängen.

Naun op die Herdplatt jestallt (Stufe 2). No poor

Minuten kiener stellen un immer rehren, dat die

Zopp net onbrennt.

 

Weylen det ma Botta, Rosinen, Salz un Zucker

drun. Wenn die Zopp onfängt sämech ze jenn,

schalt ma die Platt janz aus.

 

Dat steyfjeschloon Eischnie setzt ma owwen-

dropp un heft et langsam drinner.

Dat Rezept erjett veer Teueren Zopp.