Et Jeburtsdachskond

Maria- Agnes Pinn, Steffeln

 

Jenau vür 75 Johr,

fuhr die Bahn et iechte mol -

hei von Jönkerth on dor Eefel,

bös errob noh Lushem-Schneefel.

Zu de Kaisers-Zeide froher,

woll doch jär es reise jeder

mot dor Damplok hei die Streck,

rosend flott jeng et vom Fleck.

Vill Kilometer froß de Zoch

vorzillt Ühm-Pitter oos hock noch.

Och de Oma, et alt Käth,

soot zur Fahrkart noch Billet.

Per Zoch jeng et ob de Kirmes, mot juche,

en jruß Famillich, un e klein Portemonai.

Un Vatter, he vorjoß doch nie,

de Famillije-Schirm, et Parapleu.

Statt Blinkliecht jof et de Barier,

vür an de Seiteweje quer.

Die Streck weckt doch Erennerong,

für jede, wor he noch su jonk.

Su üwerlevt se Preuße flott,

et Dritte-Reich« un hüh un hott -

fransüsesch - un och englisch Zon,

fuhr Schmuggeler on dem Wajong.

En janz neu Bundes-Republik,

die moch oos Bahn jesond un fit.

Jo, sei troch zum Obschwong bei,

bös janz Dütschland stödich nöi!

Et Rentenalter kumm jepackt,

zum Röste jof die Streck vorknackt!

Mor ment se war zu nix mei notz,

doch oss se hock zu allem Trotz

Jott sei Dank noch immer do;

denke möht mor drüwer noh

wie sei orföllt noch hieren Zweck,

durch Bösch un Flur, als Üssflochsstreck.

Om Schnecken-Tempo mot Verstand,

ze sehn, wie schün oos Eefelland!

Jillt hock dat Wörtche »Treue« noch,

da fahre mir wegger mot dem Zoch.

Jönkerth-Lushem, mir wönschen et Best,

zu dengem 75. Jeburtsdachsfest!

Merci, besten Dank ob besonnich Art,

vill Jelöck, un wegger recht jot Fahrt!

Content-Disposition: form-data; name="hjb1988.76.htm"; filename="" Content-Type: application/octet-stream