Brut baachen

Anna Maria Brogiato, Birresborn

 

Wie mr nach selwer Brut jebaach hoan,

moot Motter morjens f reher opstoan.

Därn Deessem woar old Oawens oanjerort

jenn,

daat se dan koom flotter oan d' Jäng.

Dan joof därn Deech verschafft oan dr Mool,

doabei könnt se sech net Sätzen op d' Stool;

se moot knädden un mengen,

doabei moot se sech oarsch oastrengen.

 

Fir zwelef Bruder z' baachen,

moot se d' Mool vol Deech maachen.

Wenn därn jenooch opjange woar,

joofen d Kurbeln jehollt,

därn Deech zerdeelt un zesoammenjerollt.

D Kurbeln woaren nemmen halef vol,

weil d Brutdeech nach wegger opjoan sol.

Oam Backowen moot nou en joot Feier

brennen,

winnie därn woarem jenooch woar, dat moot mr

kennen.

 

Woaren d Schaanzen all verbraant,

holt se d Kraazer oan d Haand,

schärt d Kollen un d Aischenkoll roan,

un moat dm Reiserbesen d Aisch nach hoan-

nerdroan.

 

Nou sier d Brutdeech ous d Kurbeln jestelept,

un moat dr Schessel oan dat jeleedech Owen-

jewelb.

Dan haat Motter ändlech d Darbet jemaach,

dat Brut woar oan 'ner Stonn boas annerthalef

jebaach.

 

Hollt se et dan ous dm Backowen raus,

roch et noa frechem Brut oam jaanzen Hous.

Un dan nach frech Botter ous dm Rommelfaas,

dan schmoochen d Schmerren, et woar en

Spaas.

 

Keen Schneekerai schmächt hok su joot,

wie dumoals oos selwer jebaachen frech Brut.

Content-Disposition: form-data; name="hjb1989.44.htm"; filename="" Content-Type: application/octet-stream