Oos Birresbor

Anna Maria Brogiato, Birresborn

 

Oan Birresbor sin ech jeborren,

och meng Schrußältern all Birresbor woaren.

Hei hoat mr jeschafft op dm fäll un oam Besch,

un se soaten louter, d Birresbor sin resch.

Se hoan freher vill Schaanzen jemaach un Luh jeschellt,

un dat hoat d Jemeene Kass jefellt;

vliecht je'mr doawänd nach rondremm oam Laand

d Birresbor Luhkneppeln jenaant.

 

Su lang ech danke kaan un och von dän Aalen weeß,

jehurten mr louter zom Prümer Krees.

Daat joof jeännert oan'ner politischen Loun,

nou jehiere mr zom Krees Doun.

Äwer ejal op Doun udder Prüm:

et schrußt Doref si'mr louter nach rondremm.

 

Et leit oan dr Eefel, äwer nett hoanner dm Besch,

d Huchet oas oarsch onjelesch.

Firr d Aakerbou woar dat beschwärlech,

ech kaan nach joot erinnern mech:

oan jidder Hous woar en Jeeß udder en Koh,

daan haat mr firr ze Läwen nach jett doazoo.

 

Die sin nou oafjeschaaft iweraal,

keen Schweng un keen Hohner sin me oam Staal.

Woa Staal un Scheier jestannen hoan,

doa fert mr oan d Garachen rous un roan.

D nee Zeit hoat och Birresbor iwerraant,

well stoan Woansroadder, Sänzeln un Plooch firr Zeeroat oan dr Waand.

D Lek, schaffen oan d Betrieben, daat oas kamoot,

un moat dm Auto jeet daat janz joot.

Oam iwerijen hoa'mr och nach seit 1870 d Boann,

waat vill Dorfer net hoan.

 

Oos Birresbor oas nou en schien Doref,

woa d Mästen woaren stoan Bloomen udder et joof Schraassoamen jeworef.

Un weil mr laien zweschen d Berjen oan dr Kyll,

kunn et janz Joar och Sommerfreschler vill.

Hei kaa'mr nach reenlech Loft roanschnappen

un wannern durch d Besch op Schoostersrappen.

Och net ze verjärßen oosen jooden Drees;

mir soan, et oas d Besten oam jaanzen Krees.

Joa, oos Birresbor oas schien,

un mr lowwen et oan d hiksten Tien.

Op Jedaih udder Verdärwen

ze Birresbor, doa wäll ech och ees stärwen.