Ob Chressdaach Morje

von Peter Zirbes

Iwersatt un Dooschener Platt

Hans Mühlhaus, Darscheid

 

Ob Chressdaach Morje woaret kalt

un kneppelhort jefror,

doh kräht de Honn un aller Freh:

„De Heiland oß jebor!"

 

Doh bellt da Hund: „Wowoh, wowoh,

woh oß en daan zefunne?"

Doh bläzt die Jeeß: „Ze Bedleheem!"

un bleift net langä hunne.

 

Da Hund, da sät: „Ech loten doar,

un wärenet hunnert Stunne,

un lack nimm sein kaal Feßcher woarm,

wenn ech en hon jefunne."

 

Doh sät de Honn: „Ech zierene schien

mot Feddern sunnerjleichen!"

Doh sät die Jeeß: „Ech Jan em Meilich,

Sankt Jusep soll mech streichen!"

 

Un waat jeß dou, o Mänschekund,

deinem Jott aus treuem Herzen?

Wells dou un Sund un Unverstand

dei Sielenheel verscherzen?

 

Dou brauchst net iwwer Land un Meer

no Bedleheem ze rennen,

dän Heiland findste iwweraal,

wenn dou en wellst erkennen.