De Poss, morjen!

 

Als Breefträjer John ech von Hous zuh Hous,

üwer de Wiss un üwer de Strohs,

'kennen de Lock un mir schwätzen och Jett,

'hohen och att ens en Breef von innen mett.

Et jitt jeschwatt üwer 'd Wedder un suh,

dam annere wenken ech nur freundlech zoh.

Se kenne mech all un senn früh mett mier,

ech kunn och jähr an ihrre Housdühr.

Wenn ehner ens ess en Urlaub jefahr'n

wees ech, wo ech für inn'de Poss awjenn kahn.

Haahn ech meng Arbett dann johd jemach,

jenn ech och att ens mett 'nem Trinkjäld

     bedaacht.

De Hönn, die senn och früh üwer mech,

ett jitt och att ens Jett mettjebräch.

Sun dohn ech meng Arbett un freuen mech

     'drahn

datt ech enn Breefträjer senn kahn!

 

Annette Reuter, Nohn/Gerolstein