Frei sen

Wollste dat net ald louler?

Frei van Sorsch, Ploch on Nul,

van lästije Pflichte.

Enttäuschonge,

frei van biesen Iwerraschonge,

frei van aller Peng.

Wat dätsde net all

fir frei, janz frei ze sen?

Nemme dofir sterwe,

dat wellsde dann doch net.

Wilma Herzog, Gerolstein