Zauberlehrling Zweitausend und Zwei

Computer han oos voll om Griff,

de Countdown löft mot letztem Pfiff.

Vollautomatisch et Menschewerk,

selewer steht hen wie en Zwerg

vürm hühe Berj dor Technik pur -

wettrenne mot dem Fortschritt nur.

Dofür jit alles anjestrebt -

och, wenn de Erd sujar erbebt.

De janze Globus jit frisiert,

we merkt noch, wat manipuliert?

Per Internet rejiert dat Janze,

weltweit lad mor de Poppen danze!

Globalisiert von Vür un Honne,

su Jen de Menschen anjebonne.

Jottes Jeschöpfe gentechnisiert,

jeklont un Chaos programmiert.

Wat mor net mei broch, schmeißt mor weg,

de Ethik bleivt hock ob dor Streck.

Ob Jottes Rof un leis Ermahne

hurt ke Mensch - nur noch ob Reklame -

je schriller die am Maat ertönt

jeht öm su mieh on et Jemööt.

Die Beobachtung oss intressant

ob de Mensch wirklich vom Affe stammt?

Wie ka mor sich et sos erkläre

Massenhypnose un Affäre -

Umwelt- un Polit-Skandale,

Völkerhass mot vill Randale,

Mamut-Trend un Größenwahn

kurbelt de Weltwirtschaft an.

Raffjier scheut vür nix zuröck,

oss dat oss Zukunft un Jelöck?

Dröm: Löß dat Ent oos streben an,

Mensch bleiwe on normaler Bahn,

Mensch bleiwe mot Herz un Jemööt -

Mensch bleiwe voll Leev und Jööt.

Mensch bleiwe oss net immer Hecht,

doch et hält de Welt on de Riecht.

Leev un Treu mot ehrlicher Haltung

broch Alt un Jong jo zur Entfaltung.