Mej Jirrelsteen

Wenn esch wier heem kunn - ees om Joohr -
john esch de Flecke raaf on ropp.
Nejst oss mih wie et frejer wor,
de Leck su fremm on su salopp!

Esch fonne keene, dä mesch noch kennt!
En Fremme senn esch hej doheem!
Jong Volek, datt mesch baal iwerrent.
Senn esch wirklich on Jirrelsteen?

Wie jär bliww esch bej eenem stohn,
on schiddelt freudisch him de Hänn!
Wie jär dät esch mott eenem john,
vän dänne heemisch, aale Männ!

Nou joot, de Buresch, de Monterley,
et Bocheloch, de Hellijesteen,
de Wasserquell vän der Beschkiresch,
datt blejwt mej Jirrelsteen!

Wilhelm Thelen, Bonn