Jeleck om Honnerbesch

Se soon, esch war en aale Krouter,
all die mesch kennen hej derheem.
Joo, ploore moote mir us louter, et Liss on
esch, mir stohn alleen. Bej Wond on
Wedder semir bousse, freh morjens ald
bos owens spät. De Konner senn lang us
dem Hous, ob os dat su noch lang jerät?

Mir stoonen eenes Daachs om Feld,
on ooße jerad de Schmärre,
do koom en Auto - on et häält,
russ koome du zwien Häre.
„Watt han die zwien mot oos ze doon?
" frocht esch et Liss on left meng Kapp.
Du bluffen die doch vir mir stohn
on eene froocht: „Sind sie Herr Schlapp?"

„lija", soot esch „bin sehr erfreut, wie kunn
esch dann ze disser Ihr?" Do sät dn Här:
„Nun hört ihr Leut, von der Regierung
kommen wir. Vorbei für Sie ist Müh und
Plage. Sie werden es bald selber sehn, auf
ihrem Grund wird - ohne Frage - demnächst
eine Kaserne stehn."

„Ennä" soot esch du hoosch ze Liss
gewandt, „Die können oos vill verzelle, en
schruß Käsern op oosem Land?
„Datt senn doch nemme Stronzkamelle!"
Die Zwien stiejen on on woren ald fott
Benzinqualm hong noch on de Hecke. Du
soot et Liss: „Esch well datt amtlich, mir
john de Birjermeester wecke".

Hän su om Mettesschloof ze stejere
hat louter him de Loun verbrannt.
Hän seekt om Schrejfdesch no Pabejere
soot streng: „Kloß, hej os nejßt bekannt.
Hääre om Dorf? Kaserneplän?
Nou oss et wall mot dir su wejt,
bos janz verreckt, de Kopp voll Spähn,
esch ahnt et lang, weeß will Bescheed."

Liss newent mir packt mesch am Ärm
on soot: „Kloß, komm, will jo'mer heem,
wenn all em oos hej jekisch senn,
da blejwe mir fir oos alleen!
Esch weeß doch wat esch an dir hann,
dou boss mir jot ald foffzesch Johr.
Fir oos bleiwt alles wie et wor,
dann os jet jeckisch senn keen Schann!"

Op Jirrelsteener Platt vän

Wilhelm Thelen, Bonn